معرفی دستگاه حضور و غیاب

2016-12-23

  دستگاه کنترل تردد شناسایی افراد مبتنی بر تشخیص خطوط کف دست، امروز در نمایشگاه IPAS 2016 در غرفه شرکت سامانه های بُعد پنجم رونمایی گردید.
این دستگاه علاوه بر قابلیت تشخیص کف دست، مجهز به سنسور اثرانگشت می باشد. مدل های متنوع این محصول پس از طی مراحل آزمایشی قابل ارائه خواهد بود.